I affektfokuserad psykoterapi är relationen mellan dig som klient och mig som psykoterapeut jätteviktig. Förändring kan ske när man får hjälp att uppleva sina känslor inom ramen för en trygg relation.


En djup förändring sker inom oss när vi blir sedda, förstådda, bekräftade och känner oss trygga. Med det som bas går det att ha kontakt med känslor som tidigare kändes för svåra och  överväldigande.


Tillsammans med en psykoterapeut som kan dela smärtan, går det att börja sörja.


Känslors förändrande kraft är enorm -  att kunna:

 

• skratta eller känna sig tillfreds när man är glad

• hävda sig själv utan aggression

• gråta fullt ut över förluster

• uttrycka ömhet öppet utan skam

• ge sig hän åt intressen med entusiasm

• ge och ta sexuell njutning

Utgångspunkten är en stark tilltro till varje persons inneboende resurser och medfödda kapacitet att läka. Alla människor längtar efter kontakt, förståelse och utveckling men om de behoven inte har blivit mötta kan längtan bli djup och smärtsam.


Nya erfarenheter i terapin, av att bli sedd och förstådd bidrar till  att läka de orättvisor som vi har blivit utsatta för.Behöver du hjälp i din livssituation? >>>


Läs om känslors funktion >>>

Pia Stolt   tel: 070-994 37 83   e-post: pia@piastolt.se