Känslor kan vara aktiverande eller hämmande. Våra aktiverande känslor får oss att agera, att ta ett steg fram snarare än att dra oss undan och undvika och att öppna upp istället för att stänga ner.


Ilska/självhävdelse: förargelse, irritation, vrede, raseri, ursinne.

Funktion: Aktivering för att hävda sina behov, sätta gränser och stoppa att någon eller något går över ens gränser.


Ledsenhet/bedrövelse: sorg, gråt, snyftande, sörja.

Funktion: Aktivering av gråt, att sätta igång socialt stöd, att minska smärta och att acceptera förlust.


Rädsla/skräck: alarm, fasa, bävan, panik.

Funktion: Aktivering att springa därifrån.


Njutning/glädje: lycka, nöjdhet, stillhet, lugn, acceptans, ro, tillfredställelse, behärskning, vördnad, förundran, hänförelse, behag.

Funktion: Att lugna och lindra kropp och själ och att fortsätta med det som är njutningsfyllt. Avslappning av muskler, släppa taget, acceptera.


Intresse/upphetsning: attraktion, nyfikenhet, entusiasm, hopp, iver, översvallande, aptit.

Funktion: Aktivering av fokuserad uppmärksamhet, närmande och undersökande beteenden.


Närhet/ömhet: omsorg, medkänsla, kärlek, anknytning, stolthet och glädje över andra, hängivenhet, tillit, sårbarhet.

Funktion: Aktivering av omhändertagande responser till andras behov och öppenhet och tillit till andra. Aktivering av att omfamna, röra vid, hålla och ta hand om andra och att vara mottaglig, öppen och sårbar mot dem.


Positiva känslor mot sig själv: själv-medkänsla, själv-omhändertagande, självkänsla, stolthet och glädje över sig själv, självförtroende, själv-värde.

Funktion: Aktivering av omhändertagande responser mot egna behov, öppenhet och tillit till sig själv.


Sexuell åtrå: upphetsning, kärleksfullhet, lust, sexuell passion.

Funktion: Aktivering till sexuellt beteende.


Våra hämmande känslor får oss att dra oss undan snarare än att agera, att spänna oss snarare än att slappna av. De hämmande känslorna är bra för oss i lagom dos men för mycket eller för lite hämmande känslor kan leda till känslomässiga problem.


Ångest/panik: rädsla/skräck som paralyserar, farhåga, oro, nervositet, vaksamhet, fasa, skräck.

Funktion: Hämmar beteenden som skulle utsätta oss för fara.


Skam/förödmjukelse: själv-medvetenhet, genans, förlägenhet, harm.

Funktion: Hämmar beteenden som är oacceptabla för oss själva.


Skuld: förebråelse, självförebråelser.

Funktion: Hämmar beteenden som är kulturellt, socialt och juridiskt oacceptabla.


Emotionell smärta/vånda: oförrätt, men, upprördhet, depression, kval, lidande, olycka, misär.

Funktion: Hämmar beteende genom att skapa obehag och lidande.


Förakt/avsky: ringaktning, hån, motvilja.

Funktion: Hämmar närhet till andra.


McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J. & Hurley, C. (2003)Läs om affektfokuserad psykoterapi >>>Pia Stolt   tel: 070-994 37 83   e-post: pia@piastolt.se