Jag heter Pia Stolt och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.


Legitimerad psykoterapeut betyder att jag har en fil. kand. i psykologi och ekonomi, därefter en basutbildning i psykoterapi på två år, praktik under handledning, egen psykoterapi och därefter en treårig psykoterapeututbildning som ger legitimation från Socialstyrelsen.


Jag är utbildad i affektfokuserad psykoterapi AEDP - Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy - en modern psykoterapiform med basen i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori med fokus på relationen mellan dig som klient och mig som psykoterapeut, och EMDR.

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” och är en

psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter svåra livshändelser.


Jag har arbetat med psykoterapier och samtal sedan 2009 och har många års erfarenhet av socialt arbete och arbete inom näringslivet. Jag är medlem i RPC – Riksföreningen Psykoterapicentrum - och AEDP Institute.


Min mottagning ligger på Kungsholmen  i Stockholm, några minuters promenad från Fridhemsplan.


Välkommen att kontakta mig!


Pia Stolt   tel: 070-994 37 83   e-post: pia@piastolt.se